Our People

Ruijian-Zhang

Ruijian Zhang, Ph.D.

Associate Professor of Computer Science


zhangrj@pnw.edu

(219) 989-2706

Hammond Campus, CLO 372

Shengyong Zhang, Ph.D.

Shengyong Zhang, Ph.D.

Associate Professor of Mechanical Engineering


syzhang@pnw.edu

(219) 785-5521

Hammond Campus, PWRS 211B

Hairong Zhao

Hairong Zhao, Ph.D.

Professor of Computer Science; Graduate Advisor


hairong@pnw.edu

(219) 989-3181

Hammond Campus, CLO 366

Chenn Zhou

Chenn Zhou, Ph.D.

NIPSCO Distinguished Professor of Engineering Simulation | Director, the Center for Innovation through Visualization and Simulation (CIVS)


czhou@pnw.edu

(219) 989-2665

Hammond Campus, PWRS 121